Om

Kan vi må bättre? Mänskligheten tar alltid nya vägar och kan genom nya innovationer och ny teknik – inte minst medicinsk – få längre livslängd. Att leva längre är emellertid inte synonymt med att vi lever hälsosamt. Någonstans längs vägen har vi tappat bollen.

Många förlitar sig blint på den nya tekniken som gör våra liv enklare. Vi vill att någon annan ska leva åt oss, till mångt och mycket, och vi glömmer bort det egna ansvaret. Ansvaret över våra kroppar, ansvaret över våra sinnen och ansvaret över vad vi äter och hur mycket vi rör oss.

Vi befinner oss i en tid så stress är en folksjukdom och där många dukar under mentalt som en följd av den press vi sätter på oss själva – och som andra sätter på oss. Alla ska klara allting och att be om hjälp eller att säga att man inte klarar någonting är ett svaghetstecken. Vi ska vara supermänniskor. Det är ohållbart.

Vi måste lösa upp denna gordiska knut. Hur kan vi återigen börja röra oss, motionera och inse att träning ska komma utav lust och inte av tvång? Hur ska vi agera för att släppa våra mobiltelefoner och istället börja njuta av det som sker runtomkring oss – i naturen och inom familjen? Hur ska vi göra för att inse att maten vi äter påverkar våra sinnen och våra kroppar – och att vi själva också kan välja hur vi vill må genom detta?

Vi vill genom den här sidan skapa en bättre bild av vad som är möjligt. Tankar, tips, råd, fakta och idéer kommer att blandas. Taket kommer att vara högt och vi ska skriva om allt som rör hälsa och välmående – ur alla tänkbara synvinklar. Målet är att du som läsare ska ta inse att du kan förändra ditt liv, må bättre och skapa de ultimata förutsättningarna för att bli en bättre människa såväl in- som utvändigt. Välkommen!