Kategorier
Artiklar

Ta reda på hur du egentligen mår med en hälsokontroll

När kontrollerade du senast blodtryck, levervärden, puls och hur exempelvis statusen på ditt immunförsvar? Frå du i dig den dagliga rekommendationer av mineraler och vitaminer – eller skulle du vara i behov av extra tillskott? En annan fråga rör ditt mående i övrigt: sover du som du ska, känner du dig nedstämd och har du svårt att hantera stress och press utifrån? 

För de flesta så finns det frågetecken kring allt detta, men det finns också lösningar: en hälsokontroll i Stockholm kan ge tydliga svar och därigenom också värdefulla nycklar till hur man hittar lösningar på problemen. Att delta vid hälsokontroller i Stockholm är att agera preventivt och förhindra problem innan de vuxit sig för stora. 

Sverige har – liksom övriga västvärlden – stora problem med såväl fysisk som mental hälsa. Till mångt och mycket så hänger dessa båda faktorer ihop också. Det finns tydliga korrelationer mellan hur man mår mentalt och kring hur den fysiska statusen är. Och, vi mår  – i många fall – inte särskilt bra. Den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt under de senaste tio åren och den kryper allt längre ner i åldrarna. Många känner daglig ångest och nedstämdhet, vissa drabbas av rena depressioner och utbrändhet är alltmer vanligt förekommande. Stress räknas idag som en folksjukdom och den kan både leda till problem med den mentala såväl som den fysiska hälsan. 

Gällande fysiken så är det ingen hemlighet att västvärldens befolkning blir allt fetare. Vi rör oss mindre och vi har stillasittande jobb som gör att vi inte längre får den dagliga dos av motion och rörelse som våra kroppar är skapta för. För första gången i historien är det fler som dör av fetma än av svält i världen: vi håller på att äta ihjäl oss och med fetman så kommer en massa sjukdomar såsom diabetes, hjärt och kärlsjukdomar och exempelvis cancer. Vilket i sin tur leder till ohyggliga kostnader för hela samhällsapparaten. Hälsokontroller i Stockholm är inte det som ensamt kommer att lösa upp dessa problem – men det är definitiv en detalj som kan fungera som ett startskott för ett ökat välmående. 

Hälsokontroller ger tydliga svar 

Vid en hälsokontroll så får man svart på vitt hur kroppen mår och om det finns några risker med den livsstil man har. Detta gör att man kan sätta in insatser på ett tidigt stadie. Samma sak gäller den mentala hälsan. Hälsokontroller i Stockholm innebär även samtal med en terapeut angående hur man mår, vilka vanor man har och hur man kan bryta onda cirklar. Det senare innebär att man ges möjlighet att delta vid fler samtal med en terapeut inom KBT som tillsammans med dig kan sätta upp nya – nåbara – mål att sikta mot i vardagen. 

För företag finns tydliga fördelar med att boka in hälsokontroller i Stockholm. Hur de anställda mår hör ihop med hur de presterar på arbetet. Genom att använda sig av svaren som en hälsokontroll ger så kan man förändra företagets kultur i en mer positivt riktning och njuta frukterna av dessa justeringar i framtiden. Detta borgar för en positiv arbetsmiljö, en bra företagshälsa och avsevärt mycket färre kostsamma sjukskrivningar.